Tre eller betong?

Bør vi bygge med tre eller betong? Dette var overskriften i tidsskriftet Fremtidens Byggenæring 19. juli. Svaret er ja! Treindustriens Heidi Finstad og Jan Eldegard Hjelle i Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) begrunner dette i artikkelen som du kan lese i denne lenken. Berit Time og Harald Justnes i SINTEF gir også sine kommentarer til spørsmålet.

Det ikke er uten grunn at betong er et mye brukt materiale i bygg. Betong brukes i dag i alle bygg fra grunnmur til tak. Hovedårsakene til den utbredte bruken er at betong lages lokalt av kortreiste råstoffer, kan beskrives av alle rådgiverselskaper, støpes av fagpersoner i lokalmiljøet og er og et relativt rimelig materiale. Dessuten gir betong bygg og anleggskonstruksjoner lang levetid med lite vedlikeholdsbehov og beskrives og utføres etter anerkjente standarder. Armert betong er et svært sterkt materiale som gir stor fleksibilitet for konstruksjonens form, struktur og farge.

Unngå å bygge «vedlikeholdsbomber»
Betong passer best i konstruksjoner der målene om bærekraft løftes opp og vurderes. I tillegg til gode klima- og miljøegenskaper er det viktig at de økonomiske forholdene tas med i betraktningen. Bygg skal som oftest stå i mange år og framtidig vedlikeholdsbehov påvirker sterkt miljø- og økonomiske egenskaper. Det eksisterende etterslepet i vedlikehold av for eksempel offentlige bygg og anlegg, gjør det viktig å ikke bygge vedlikeholdsbomber. Her kan betong bidra med sin lange holdbarhet.

Karbonnøytral betong innen 2030
De siste årene har miljøavtrykket fra betong blitt sterkt redusert. FABEKO jobber sammen med sementleverandører og betongprodusenter for å levere klimanøytral betong i Norge innen 2030. Betongbransjen var tidlig ute med et nettbasert EPD-verktøy som dokumentere betongens miljøegenskaper. Dette benyttes i dag av de aller fleste produsenter for å sikre en kontinuerlig forbedring i produktenes miljøavtrykk.

Betong i sirkulærøkonomien
Parallelt med denne utviklingen for karbonnøytral betong har vi en plan fram mot null avfall fra betongproduksjon, og fullt ombruk av både betongprodukter og resirkulering av gammel betong. I sirkulærøkonomien vil all betong kunne gjenbrukes som stein og sand inn i nye betongprodukter og til bærelag i bygg og veianlegg. Vi ser for oss at alle leverandører av sand og stein vil ha en andel resirkulerte materialer i sine produkter som de leverer til bygg- og anleggsbransjen. Sertifiseringssystemer som BREEAM og CEEQUAL for bygg og anleggsnæringen, vil bidra til å øke bransjens tempo inn i sirkulærøkonomien.

Nye betongløsninger må bli bedre kjent og mer brukt
FABEKOs mener at en av utfordringene for bruk av nye betongløsninger, er å sørge for at kunnskap om klimavennlige betong, brukes i de kommende byggeprosjektene. Det er en utfordring å følge med i utviklingen når produkter endres kontinuerlig og det naturlig nok går tid mellom planlegging i tidligfase av prosjektet og tidspunktet for bygging. I byggeprosjekter der rådgivende ingeniør og entreprenør har nær kontakt ser vi gode resultater. Dersom de tekniske materialløsningene låses tidlig i prosessen, vil partene ofte bli tvunget til å bruke gårsdagens teknologi. Vi oppfordrer i stedet til samspill rundt både de tekniske- og miljøvennlige betongløsningene.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]