Miljødirektoratet besøker betongfabrikker

Krav til miljøforholdene på betongfabrikker vil snart bli regulert gjennom en ny forskrift for betongproduksjon som kommer på høring høsten 2021. I august var representanter fra Miljødirektoratet på besøk på betongfabrikker for å høre mer om de praktiske forholdene.

FABEKO har vært i tett dialog med Miljødirektoratet som har fått oppdraget med å utarbeide den nye forskriften. Arbeidet har pågått siden 2020 og vi har sammen med våre medlemmene gitt våre innspill til innholdet i forskriften. Vi gjennomførte i januar 2021 en nettbasert workshop for medlemmene der hovedpunktene i utkastet til forskrift ble gjennomgått. Miljødirektoratet har hatt planer om forskrift siden tilsynsaksjonen på betongfabrikker i 2016.

I august var noen av de som arbeider med forskriften i Miljødirektoratet på besøk på betongfabrikker tilhørende Unicon og Betong Øst i Osloområdet. De ville se og høre mer om hvordan vaskevann behandles, hvordan betongrester benyttes og hvordan en betongfabrikk drives. FABEKO la til rette besøkene for å sikre at saksbehandlerne i direktoratet får innblikk i hvilke løsninger vår industri jobber med. De fikk også stilt spørsmål om praktiske forhold som omfattes av forskriften.

Vi mener slik dialog er svært nyttig for alle parter for å bygge forståelse for tekniske utfordringer samt for å etablere realistiske forventninger til tempo i implementering av ny miljøteknologi. FABEKO fortsetter dialogen med Miljødirektoratet og varsler medlemmene så snart forskriften kommer på høring.

Tusen takk til Unicon og Betong Øst for godt tilrettelagte besøk!

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]