Om betong i Arendalsuka

Betongbransjen er på plass under Arendalsuka. FABEKO samarbeider med Byggutengrenser om et seminar tirsdag formiddag og Betongelementforeningen har et arrangement samme ettermiddag sammen med Norsk Stålforbund.

Etter gjenåpningen av samfunnet er muligens Arendalsuka ett av de viktigste politiske arenaene før valget i september? Det er vel tvilsomt om folkemengden i sentrum av Arendal blir like stor som det var før Corona. Vi vurderer det likevel viktig å være tilstede for å presentere hvordan politikerne kan bruke betongløsninger for å nå sine mål.

Byggutengrenser har lagt til rette for et interessant seminar tirsdag 17. august kl 09.30-10.30 der temaet er: "Fra kommunale klimaplaner og klimavennlig bygging til karbonfangst".

FABEKO og Byggutengrenser har gitt innspill til blant andre Asker kommune når de utvikler sin klimaplan og vi er spent på å høre fra ordføreren i Asker hvordan de prioriterer tiltakene og erfaringer fra arbeidet. Per Brevik fra Norcem vil presentere hva karbonfangst i sementfabrikken kan ha å si for klimaegenskapene for bygging. Betongbransjen har gjort mange tiltak for å redusere klimaavtrykket til produktene. Vetle Houg i Byggutengrenser vil vil gå gjennom de grepene bransjen har tatt og som det jobbes videre med.

Medvirkende er

  • Lene Conradi, ordfører, Asker kommune
  • Vetle Houg, daglig leder, Byggutengrenser
  • Per Brevik, myndighetskontakt, Norcem

Betongelementforeningen har sitt arrangement tirsdag 17. august kl 14.30-15.30 der temaet er: "Byggematerialers bidrag til det grønne skiftet".

Det er avgjørende at norske politikere legger til rette for nøytrale og ytelsesbaserte miljøkrav i offentlige sektor, slik at de grønneste materialene vinner frem. Samtidig ser vi at det stadig kommer politiske føringer lokalt, regionalt og innimellom nasjonalt, om at offentlige bygg skal bygges i tre. Slike føringer motvirker det grønne skiftet og en robust, norsk industri, da det ikke blir konkurranse på miljøkrav. Det er lagt opp til debatt med følgende medvirkende:

Harald Moskvil, MDG, landbrukspolitisk talsperson
Gisle Meininger Saudland, FrP, stortingsrepresentant
Harald Nikolaisen, Statsbygg, adm. dir.
Hilde Kallevig, Hydro, Direktør markedsføring og merkevare
Grete Aspelund, Sweco, adm. dir.
Christian Berthelsen, ElementSør, daglig leder
Johannes Tofte, Contiga, regionsjef
Kjetil Myhre, Stålforbundet, daglig leder
Debattleder: John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen, daglig leder

FABEKO er tilstede i Arendal sammen med Byggutengrenser tirsdag 17. august og vi kommer tilbake med en oppsummering av våre inntrykk.

Vi sees kanskje? Ta gjerne kontakt med Espen eller Vetle

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]