Husk å sende oss dine synspunkter nå!

Vi vil gjerne ha din mening om hvordan vi skal prioritere arbeidet i FABEKO. Vi har tidlig i august sendt ut noen spørsmål til  medlemmer og assosierte medlemmer som vi har bedt om svar på innen utgangen av august. Svarene skal vi bruke i arbeidet med å videreutvikle FABEKO.

Vi ber vi om hjelp for å prioritere de du mener skal være de viktigste oppgavene for oss i de nærmeste årene. I tillegg til dette ønsker vi å vite hvordan medlemmenes vurderer FABEKOs arbeid, hvilke målgrupper for arbeidet som er de viktigste og hvordan medlemmene kan tenke seg å delta i arbeidet.

Vi har sendt spørsmålene til  FABEKOs kontaktperson i medlemsbedriften. Vi ber imidlertid om at spørsmålene distribueres videre til andre i organisasjonen som kan gi oss gode innspill. Undersøkelsen blir utført via et nettbasert skjema der lenken ble sendt via epost. Det er viktig at så mange som mulig bidrar med synspunkter og innspill til prioriteringer. Det er viktig for oss å ha så mange innspill som mulig i en viktig tid for både FABEKO og betongbransjen.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]