Sikkerhet ved betongleveranser

FABEKO har i mange år hatt sikkerhet ved betongleveranser blant foreningens prioriterte arbeidsoppgaver. Vi har gode kurs tilgjengelig og har etablert en kontrollordning for mobile maskiner og kjøretøyer som er lagt inn i Maskinregisteret. Nå ber vi både medlemmer og kunder etterspørre dokumentasjon på dette for å gjøre det lettere å være seriøs.

Vi vil gjerne bidra med våre erfaringer for å øke sikkerheten med bruk av maskiner på byggeplassene. Dette støttes også av SfS BA der FABEKO er en av partnerne. Lene Jønsson som daglig leder i SfS BA, bekreftet at konsekvensen av en ulykke der tunge maskiner og menneske er involvert kan bli fatal. Derfor er dette ett av de fareområdene SfS BA vil ha et spesielt fokus på i sitt arbeid framover. FABEKO deltar gjerne i arbeidet og håper på bred deltakelse.

Les mer i innlegg på bygg.no 2. september 2021

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her