Tromm-EL

Oslo innfører tilskuddsordning for lading av lastebiler. Ordningen støtter opptil halvparten av etableringskostnadene til både hurtigladere og normalladere. For at Oslo skal nå klimamålene må alle mennesker og varer transporteres utslippsfritt innen 2030. Dette betyr at også betong må transporteres utslippsfritt i oppdrag for kommunen. Oslo kommune stiller strenge utslippskrav i anbudene sine, og fra 2025 vil vi ha krav om nullutslipp eller biogass i alle transportoppdrag for kommunen.

Betongprodusentene i Osloområdet tester nå ut både oppladbare betongbiler, hybride biler og pumper og løsninger der de plugges til el-nettet på byggeplassen. Det er også naturlig at kommunen gjør sitt for å hjelpe byggebransjen med å omstille seg slik sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten uttaler i en pressemelding og gjengis i artikkel på bygg.no.

Bildet viser NorBetongs plug-in system for elektrisk trommel kalt Tromm-EL. Vi forventer at enda flere byggeplasser tilrettelegger for tilkobling.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]