Materialnøytrale funksjonskrav

Materialnøytrale funksjonskrav i kommunale byggeprosjekter – slik bidrar det til å nå målene i kommunenes klima- og miljøplaner. Onsdag 10. november inviterer vi kommunaldirektører i Rogaland og kommunenes rådgivere for utbygging, klima og miljø til et møte der de får vite mer om betongbransjens løsninger.

Byggebransjens innovasjonsevne er avhengig av at materialnøytrale funksjonskrav benyttes i byggeprosjekter. For å nå målene i kommunale klima- og miljøplaner må nye løsninger og materialer benyttes på de områdene de er best egnet.
I sterk konkurranse mot andre byggematerialer har betongnæringen utviklet nye løsninger med gode klima- og miljøegenskaper. Det er viktig at kommunene kjenner disse mulighetene og kan utnytte de for å nå klima- og miljømål. Betong inngår i alle byggeprosjekter og på dette møtet vil vi gjerne vise noen av løsningene og inviterer til diskusjon.

Program:

 • Klimapartnere Rogaland – Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling
  v/Anne Marie Lofthus, regionsleder i Klimapartnere Rogaland
 • På vegen til klimanøytral betong - eksempler fra klima- og miljøplaner
  v/Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser
 • Kortreist betong, reduserte transportutslipp og utslippsfri byggeplass
  v/Jan Eldegard Hjelle, daglig leder i FABEKO
 •  Lavutslippsbetong, gjenbruk og sirkulær økonom;
  Eksempler fra Sola Betong, Velde og Sandnes&Jærbetong
 • Spørsmål fra deltagerne

Arrangementet gjennomføres som et samarbeid mellom Klimapartnere Rogaland, FABEKO, Byggutengrenser og betongbedrifter i Rogaland

Påmelding til Klimapartnere Rogaland innen 1. november

Hele programmet ser du her:

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her