Forskrift om betongproduksjon

På FABEKOs nettmøte 12. oktober ble medlemmene informert om de viktigste punktene i nytt kapittel i forurensningsforskriften. Dette kapittelet omhandler miljøforhold ved betongproduksjon. Utkastet er på høring med frist 1. desember 2021

Medlemmene ga i møtet gode innspill som FABEKO vil behandle og ta opp med foreningens referansegruppe for miljøforhold. Alle medlemmer ble oppfordret til å lese gjennom dokumentene som var sendt ut sammen med høringen. Send tilbakemeldinger og kommentarer til Espen i FABEKO på epost ek@fabeko.no innen 1. november.

Vi vil samle kommentarer og utarbeide forslag til høringssvar og invitere medlemmer til nytt nettmøte mandag 22. november kl 1400.

Lenke til video fra presentasjonen 12. oktober

Brev fra Miljødirektoratet her:

Utkast til forskriften her:

Konsekvensvurderinger her:

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]