Hurdalsplattformen

Byggutengrenser og FABEKO anser Hurdalsplattformen som positiv for betongnæringen. Den har en materialnøytral tilnærming der den beskriver behov for klimakutt i byggsektoren, og den opprettholder en støtte til karbonfangstprosjektet i Brevik.

Betongbransjens løsninger konkurrerer fint med andre materialer på klima, og de klimakuttene som allerede er gjort i vår bransje er et resultat av en utvikling som bare vil fortsette. Formuleringen som sier at offentlige byggeprosjekter skal prioritere bruk av norsk tre må vel leses som et ønske om å begrense import av trematerialer og heller få en større verdiskapning her hjemme, og ikke at det skal være en prioritering av tre fremfor andre materialer.

Vi har merket oss at den nye regjeringen legger vekt på at Norges ambisiøse klimamål forplikter hele regjeringen og alle deler av samfunnet.
Politikken skal bidra til at bærekraftige næringer raskt vokser frem basert på kompetansen til verdensledende fagfolk i industrien. Det norske betongmiljøet er ledende og har veldefinerte betongtyper i daglig bruk som har svært lave klimagassutslipp.

Betong produseres i hele landet basert på lokalt tilgjengelige råstoffer og støtter Hurdalsplattformens mål om å utvikle hele Norge.
Det er ikke en vane at vår egen bransje nevnes i regjeringsplassformer. Vi er spesielt godt fornøyd med at et av Norges største klimatiltak, karbonfangst i sementproduksjonen i Brevik, er nevnt i regjeringsplattformen. Dette vil ha stor effekt i arbeidet fram mot karbonnøytral betong.

Vi er også glade for at arbeidet med sirkulærøkonomi og gjenbruk av ressurser prioriteres høyt. Dette håper vi både kan sette lys på bygg med stor endringsdyktighet og gjenbruk av materialer fra bygg som rives.

Hurdalsplattformen stiller også krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt legge opp til at byggeplasser blir fossilfrie. Våre medlemsbedrifter har vi utviklet nye betongløsninger med lave klimagassutslipp samt utslippsfri transport og er fornøyde med at slike materialer og transportløsninger vil bli etterspurt.

Vi merker oss at det i boligpolitikken står at regjeringen vil gjøre nødvendige grep slik at norsk tre som byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering. I tidligere regjeringsplattformer har denne preferansen for tre vært enda sterkere og vi er glade for at Hurdalsplattformen legger vekt på at valg av materialer skal være basert på det som er klimavennlig og ikke basert på antakelser.

Hurdalsplattformen går inn for at offentlige byggeprosjekter skal bruke tre fra Norge og ikke importert. Vi undres over at denne formuleringen er tatt inn i dokumentet men forstår selvfølgelig at den norske skogindustrien gjerne vil ha det slik.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her