Tapsindikatorer som G-verdier

FABEKO har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet et nytt sett med såkalte tapsbaserte indikatorer som etter planen skal erstatte dagens H-verdi. Som partner i Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) har vi i en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til nye slike skadeindikatorer.

FABEKO har deltatt i arbeidet sammen med representanter for blant andre Statsbygg, Veidekke, Mestra og Haakonsult. Det har vært lærerikt å være en del av en gruppe med svært høy HMS-kompetanse. Målet vårt er å stadig videreutvikle sikkerhetsarbeidet og at vi i betongbransjen også kan dra nytte av bedre indikatorer for registrering av personskader og benytte det samme systemet som andre parter på byggeplassene.

Hovedforskjellen mellom de nye indikatorene og de eksisterende H-verdiene er at de siste måler fravær som tap for bedriften mens de nye indikatorene legger vekt for skadeeffekten og tapet for den enkelte som blir rammet.
Det vil fremdeles være viktig å oppnå lavt fravær ved å skaffe alternativt arbeid for de som blir rammet av en skade. Det nye indikatorene vil imidlertid legge vekt på registrering av alvorlighet av skade, motivere for korrigerende tiltak for å unngå framtidige skader samt vurdering av skadepotensiale for nestenulykker. Det er altså indikatorer som legger til rette for læring av god sikkerhetskultur på arbeidsplassen fremfor kun registrering av fraværstimer.

Daglig leder Lene Jønsson i SfSBA opplyser i artikkel på bygg.no 1. november at indikatorene har blitt videreutviklet, og det har vært uformelle høringer hos ulike aktører i næringen. Nå skal de nye indikatorene testes og evalueres i pilotprosjekter

De nye tapsbaserte indikatorene blir presentert på byggebransjens store HMS-konferansen 4. november.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]