Kommunemøte

Betongbransjen møter kommunene i Rogaland.

Kommunene er usikre på hvordan gode miljøkrav kan stilles til betong. Som et resultat av dette, går de glipp av gode løsningene som er tilgjengelig i markedet. Dialog mellom industrien og offentlige sektor er nødvendig for å skape god miljøinnovasjon.

Klimapartnere Rogaland inviterte 10. november til et møte mellom kommuner i Rogaland og bransjeorganisasjonene FABEKO og Byggutengrenser. Målet var å etablere en dialog mellom kommuner og industrien for å diskutere hvordan innovative betongløsninger kan utnyttes for å nå målene i kommunale klima- og miljøplaner.

I møtet på Clarion Hotel Stavanger fikk deltagerne også innblikk i hvordan lokale bedrifter som Velde og Sandnes & Jærbetong kan bistå i utviklingen av mer miljø- og klimavennlig bygging. Det ble presentert mange nyheter som skapte gode diskusjoner blant deltakerne.

Sandnes&Jærbetong og Velde

Mari Bøhnsdalen Eide fra Sandnes & Jærbetong og Arild Klingsheim fra Velde ga gode eksempler fra egne bedrifter.

Flere ga uttrykk for at kommunene er usikre på hvordan gode miljøkrav kan stilles og hvilke betongløsninger som er tilgjengelig i markedet.

Vetle Houg og Jan E Hjelle fra Byggutengrenser og FABEKO ga eksempler på bruk av såkalt ‘lavkarbonbetong’ i kommunale prosjekter samt eksempler på hvordan mål i miljø- og klimaplaner kan defineres for å stimulere innovasjon i offentlige innkjøp. Deltagerne fikk også råd og tips til hvordan betongleveranser kan utføres for å møte krav til fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser.

Flere av innleggene på møtet framhevet at byggematerialer må benyttes på de områdene de er best egnet og løsningene synliggjøres best i dialog med industrien. Bransjens innovasjonsevne er avhengig av at materialnøytrale funksjonskrav benyttes i byggeprosjekter slik at alle innovative løsninger kan vurderes. Representantene fra kommuner og fylkeskommunen ga også uttrykk for at de trenger mer innkjøpskompetanse for å velge de riktige byggeløsningene.

Etter lang tid med digitale møteplasser var det godt å åpne opp for de gode diskusjonene i møterommet. Vi vil vurdere å gjenta møtetemaet, både i digital form og som fysiske møter.

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her