Betongprognoser november 21

FABEKOs markedsrapport er oppdatert 18.november 2021. Prognosene viser at anleggsmarkedet vil løfte forbruket av betong i de nærmeste årene. Rapporten kan lastes ned av FABEKOs ordinære medlemmer og assosierte medlemmer.

Vi utga en rapport i oktober men Prognosesenteret har justert denne rapporten 18. november  for at modellene skal stemme bedre med de faktiske tallene som rapporteres inn til FABEKO.

Vi har avtale med Prognosesenteret om å utarbeide en slik rapport to ganger i året, i april og i oktober. I 2021 har vi dessuten inngått avtale med Prognosesenteret om innhenting av volumer og annen bedriftsinformasjon fra FABEKOs medlemsbedrifter. Dette betyr at både statistikk og prognoser kan ytterligere forbedres . Vi er imidlertid avhengig av at alle melder sine data inn til Prognosesenteret i tide.

Markedsrapporten datert 18. oktober 2021 kan lastes ned her

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her