Lars Haagen Børrud

De to foreningenes ekstraordinære generalforsamlinger 24. november vedtok å slå seg sammen til foreningen Betongfokus fra 1. januar 2022. Målet for foreningen er å inspirere byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører til å ta i bruk innovative og bærekraftige byggesystemer i betong.

– Byggutengrenser og Fabeko har i mange år hatt et godt samarbeid. Vi mener likevel det vil være positive synergier ved å slå sammen organisasjonene. Målet er å kombinere Fabekos kompetanse innen teknikk og miljø med Byggutengrensers kompetanse innen kommunikasjon. På denne måten vil vi bidra til å synliggjøre de nye, flotte og bærekraftige betongløsningene, sier Lars H. Børrud, styreleder i FABEKO og snart også i Betongfokus.

Han er svært glad for å kunne etablere Betongfokus og gjennom dette bygge videre på det gode arbeidet som gjennom mange år er gjort av både Fabeko og Byggutengrenser.
– Vi kjenner Byggutengrenser godt og mener vi får stort utbytte av sammenslåingen. Vi kan blant annet benytte personressursene mer effektivt og sikre at gode betongløsninger blir kjent for enda flere. Vi har også store forhåpninger til å samarbeide med enda flere medlemsbedrifter i hele verdikjeden. Vi gleder oss til å komme i gang!

Formidling av kompetanse
Utviklingen i betongbransjen går fort og det er utfordrende å nå ut med tilstrekkelig informasjon til alle ledd i byggeprosjektene. Foreningene ser at kravene til kompetanse hos bestiller stadig blir høyere samtidig som kompleksiteten i byggeprosjektene øker. Dette gjelder også for betong.
– Sammen med medlemmene vil vi knytte oss nær byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører for å sikre formidling av ny kompetanse. Målet med Betongfokus er også å styrke synligheten blant politikere, myndigheter og andre som setter overordnede rammer for bygging. Vi gjør dette for å åpne opp for innovasjon slik at alle byggematerialer får konkurrere på like vilkår, fastslår Børrud.
Børrud uttaler videre at Betongfokus fortsatt vil jobbe for å vise betongen fram på faglig god måte med de tekniske og miljømessige egenskapene som materialet har. Det er imidlertid viktig å dreie kommunikasjonen over til å bruke ord og begreper som mottakerne lett forstår.
– Her har vi nok mye å lære av andre, vi er jo hovedsakelig teknikere i hodet og har lett for å bruke vårt eget stammespråk. Det gjelder nok de fleste som jobber i betongbransjen og vi vil gjerne samarbeide med de andre bransjeorganisasjonene for å sikre at folk forstår oss, sier styrelederen.

Betongfokus
Det er valgt et nytt navn på foreningen for å framheve hvem vi representerer når vi kommunisere med med grupper som i dag ikke kjenner Byggutengrenser eller FABEKO.

Samarbeid med andre
Oppgaven med å formidle kompetanse og ny informasjon vil Betongfokus dele med bedriftene og andre bransjeorganisasjoner. Det er naturlig for Betongfokus å samarbeide med Betongelementforeningen, BASAL, Norsk Betongforening og andre.

Nytt styre
Fra sammenslåingen og fram til første ordinære årsmøte våren 2022, vil styret i Betongfokus bestå av styremedlemmer fra de to sammenslåtte foreningene. Dette er gjort for å sikre en god prosess i utformingen av oppgavene i Betongfokus. Det nye styret vil nå etablere de administrative delene av Betongfokus som fra 1. januar vil ha fire medarbeidere.
Lars H Børrud fra Skedsmo Betong ble valgt som styreleder i Betongfokus med John Sunde fra Norcem som nestleder.

Norsk fabrikkbetongforening
Norsk fabrikkbetongforening vil inntil videre bli videreført som egen forening med eget styre slik som i dag. I perioden fram mot begge foreningenes ordinære årsmøter våren 2022, vil oppgavene for Norsk fabrikkbetongforening bli presentert for å supplere aktivitetene i Betongfokus.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]