Riktig pumpeslange

Fabekos veiledning for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger inneholder viktig informasjon for både betongprodusent og pumpeselskap. Et eksempel fra veilederen er en tabell som angir anbefalte minimum diametre og maksimale lengder på slanger for ulike betongtyper. Tabellen kan du laste ned her og vi anbefaler at den bruke i dialogen mellom pumpeoperatør, betongfabrikk og entreprenør.

Nye betongtyper med andre egenskaper

Med stadig mer utfordrende betongtyper med egenskaper som styres etter mål om  lavere miljøavtrykk for betongen, ser vi behov for å styrke samarbeidet mellom betongprodusent og pumpeselskap. Miljøkrav medfører blant annet mer bruk av knust tilslag, magrere betonger og lavere CO2-utslipp pr m3 betong. Betongprodusent og pumpeselskap må samarbeide for å holde pumpetrykket nede og unngå farlige situasjoner med propp og slangebrudd. Fabeko ønsker med denne veilederen å bevisstgjøre partene om både utfordringer og mulige løsninger. Vi er godt kjent med at mange pumpeoperatører løser de fleste oppgavene men det forutsetter god forståelse av utfordringene hos både betongprodusent og pumpeselskap. Vi håper veilederen kan bidra til slike gode dialoger.

Valg av slangetyper

Slangetype må blant annet velges i forhold til det pumpetrykket slangen utsettes for. Leverandøren av pumpeslangen skal oppgi hvilket pumpetrykk slangen tåler (NB! arbeidstrykk). Det skal kun brukes slanger beregnet for betongpumping, og som har et oppgitt arbeidstrykk på 85 bar eller mer.
Det finnes flere typer slanger beregnet til formålet – både med stålcord/ståltråd og tekstil/syntetisk armering. Slitestyrke og levetid kan være forskjellig på de forskjellige slangetypene. Veilederen angir tips og råd for vedlikehold og kontroll av slanger.
Slanger med mindre diameter utsettes for større slitasje enn slanger med større diameter. Velg derfor største hensiktsmessige diameter på slangen. Bruk ikke koblinger av støpejern. Alle koblinger må være smidde.

Tabell i veileder

FABEKO har utarbeidet en tabell som angir anbefalte minimum diametre og maksimale lengder på slanger for ulike betongtyper. Mange betongprodusenter og blandeoperatører mottar bestillinger på betong og formidler pumpeoppdrag. Et av formålene med tabellen er at betongprodusent kan bruke den til å sjekke hvilke betongtyper og slangelengder som er uproblematisk å pumpe og hvilke som krever en nærmere dialog med pumpeselskapet for å sikre tilstrekkelig pumpbarhet. Tabellen kan du laste ned her og bruke i dialogen mellom pumpeoperatør, betongfabrikk og entreprenør.

Hele veilederen kan du laste ned her:

Vi har tatt ut den ene tabellen i veilederen slik at den kan brukes som huskeliste for betongprodusenten. Denne tabellen er kun veiledende og betongens pumpeegenskaper kan være forskjellig avhengig av betongprodusent, tilgjengelig tilslag og tilsetningsstoff. Det er derfor viktig at man i tillegg til denne tabell bruker egen erfaring når slanger skal velges. Tabellen er basert på en konsistens på 180 – 220 mm.

Revisjon av veileder

Fabeko vil revidere denne veilederen etter forslag og innspill fra medlemmene. Hovedmålet med veilederen er å styrke sikkerhetsarbeidet i bransjen og dette er et tema som står øverst på agendaen for entreprenører, pumpeselskap og betongprodusent. De som har forslag til endringer i de ulike delene av veilederen kan sende dette til Jan i Fabeko på epost: jeh@fabeko.no

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]