betongleveranse

Når smittetrykket er høyt skaper dette usikkerhet på byggeplassene og det er viktig at betongleveransene følger sikre prosedyrer. Dette er viktig i en tid der mange andre samfunnsfunksjoner risikerer å bli stengt ned eller går på sparebluss.

Betongleveranser foregår i stor grad utendørs, utført av erfarne operatører med hjelp av maskiner og kjøretøyer. Det viktigste er at personer med symptomer holder seg hjemme, samt tester seg og at man tilrettelegger for god hygiene og avstand mellom mennesker. Betong er en sentral del av samfunnsbygging og sikkerhet og dette krever at vi som jobber i bransjen gjør særskilte grep for å holde leveransene i gang.

FABEKO vil søke å gi praktiske råd for hvordan forebyggende tiltak kan gjennomføres i kontormiljø, på betongfabrikk, under betongtransport og ved betongpumping ute på byggeplassen. FABEKO ber medlemsbedriftene å iverksette overgripende bedriftsinterne tiltak for å forebygge at viruset sprer seg innen selskapet eller på byggeplassene. Disse tiltakene må følge de til enhver tid gjeldede forebyggende tiltakene fra nasjonale og lokale myndigheter.

Se FABEKOs veileder for pumping av betong på byggeplasser med spesielt strenge smitteverntiltak. Disse veilederne vil bli oppdatert så snart vi har mer kunnskap om effektive tiltak mot de nye virusvariantene:

Se FABEKOs smittevernveileder for sjåfører:

Les mer i BNLs veileder for smittevern på byggeplassen og på helsenorge.no.

Norges Lastebileier-Forbund har oppdaterte sider om Corona-forhold

For å kunne gi en bedre oversikt over anbefalte tiltak på ulike nivåer og på ulike ledd i leveransekjeden, har vi delt inn informasjonen i tiltak for:

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden