Sikker tømming av pumpe

FABEKO setter lys på noen av de viktigste sikkerhetstiltakene med pumping av betong. Denne gangen vil vi gå inn på hvordan pumpen kan tømmes sikkert etter utført oppdrag eller dersom pumpingen må avbrytes.

Bakgrunn
Etter avsluttet pumpeoppdrag vil det fremdeles ligge betong i rørgate og pumpekar. Denne betongen må fjernes fra betongpumpen og legges på tilvist plass på byggeplassen før pumpen kjøres bort. Pumpekaret tømmes ikke fullstendig gjennom rørgaten da det kan oppstå farefulle situasjonen der luft trenger inn i rør og fører til at betongrester kan skytes ut av endeslanger eller rørgate og skade personer og eiendom.

Betongpumper er ikke konstruert for å kjøre bort betong i rørgate og pumpekar da dette kan føre til overlast og overbelastning av konstruksjonen. Flere byggeplasser kan i dag ikke ta imot slike betongrester og disse må derfor kjøres bort. Det er viktig på forhånd å avklare hvordan slike betongrester skal håndteres på byggeplassen. Det er viktig å ha dette med i salgs- og leveringsbetingelsene og å ta dette opp som en del av oppstartsmøte. FABEKO har innhentet de følgende tømmeprosedyrene fra medlemmene da disse metodene dessverre sjelden er beskrevet i maskinens bruksanvisning.

Tømmeprosedyrer
Dersom byggeplassen ikke kan motta restbetongen fra tømming av pumpa på tilvist plass, må det avtales hvordan betongen kan kjøres bort. Det er i dag to metoder som kan benyttes:

  • Tømming av rørgaten ved å demontere endeslange og føre røret inn i den ventende betongbilens trommel. Etter tømming av rørgaten må bilen ta denne returbetongen tilbake for gjenvinning eller levere den til godkjent mottak.
  • Reversere pumpen slik at betongen føres tilbake til pumpekaret som deretter må tømmes. Betongen må da ofte plasseres i egnede storsekker eller på paller med karm med innvendig plastsekk. Slike sekker eller paller må kjøres bort etter at betongen har herdet.

Prosedyrer i bruksanvisning
Tømmeprosedyrene for pumpa må inkluderes i maskinens bruksanvisning. Vi anbefaler derfor at maskinbruker tar inn det følgende temaet i diskusjonen med leverandørene:
«Det er høye krav på alle byggeplasser for alle forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. For å møte disse kravene må maskinen leveres med bruksanvisning som blant annet beskriver prosedyrer for sikker tømming av pumpekar og rørgate. For de tilfeller der restbetong ikke kan legges på pumpestedet, angis det i bruksanvisningen hvordan denne betongen kan og bør behandles.»

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]