Fri Sikt

Smarte dekkeløsninger skaper endringsdyktige bygg og reduserer både klimagassutslipp og avfallsmengder. Framtiden bygg er allerede bygget - har flere uttalt. Å bruke bygningene vi allerede har og å utnytte dem enda bedre enn vi gjør, er det som vil gi aller størst klimagevinster, sier Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Hvordan kan vi i betongnæringen bistå for å sikre at de byggene som oppføres kan tilpasses ny bruk og hindre rivning? Dette er ett av de spørsmålene vi i FABEKO har stilt oss de siste årene.

Fri Sikt i Ålesund

På FABEKOs regionsmøte i Ålesund i oktober presentert arkitekt Anette Dietrichson Brun hos Niels Torp+ arkitekter og Vidar Solberg fra CCL Norway et byggeprosjekt med innovativt bæresystem. Prosjektet Fri Sikt ved vannkanten i Ålesund tilbyr en utsikt over fjorden og Sunnmørsalpene, himmel, øyer, fjord og fjell. Dette prosjektet benytter etterspente plasstøpte dekker med store utkraginger som blant annet gir store åpne utearealer i hver leilighet. Flatdekkene i betong kan ta store spennvidder og arkitekten har dermed oppnådd stor frihet i romløsning. For likevel å minne om at himlinger ikke kan fly, har de tatt med følgende i prospektet: «Det kan forekomme søyler i enkelte leiligheter». Dette sier noe om åpenheten i arkitekturen. Tidligere er det kontorer og andre næringsbygg som har utnyttet denne fleksibiliteten. Nå er løsningen på full fart inn også i leilighetsbygg – slik som i Ålesund. En gevinst for slike leilighetsbygg er at de lange spennene og færre søyler i bæresystemet gjør at de har fått langt flere parkeringsplasser under byggene.

Etterspente dekker

Bruk av etterspente plasstøpte dekker gir lange spenn, flate undertak og store utkraginger. Teknologien kan også kombineres med fiberarmert betong som gir redusert materialbruk, fører til lettere bygg samt gir stor fleksibilitet i bæresystemet som kan tilpasses ny bruk med nye planløsninger. Ved å bygge med et fleksibelt bæresystem økes levetiden på bygget, og man oppnår den største miljøgevinsten. Bruk av etterspent betong gir mulighet for frittbærende åpne fasader med svært gode lysforhold samtidig som det er mulig å støpe tekniske anlegg inn i dekkekonstruksjonen. Innvendige lette vegger med samme høyde under flatdekkene kan flyttes på for å tilpasses ny bruk.

Interessant for FABEKOs medlemmer

Prosjektpresentasjonen vakte stor interesse blant deltagerne på FABEKOs regionsmøte. Vi har fokus på bærekraft både når det gjelder sirkulærøkonomi på betongstasjon og når det gjelder materialer og konstruksjonsprinsipper for bruk i bygg. FABEKO har derfor sammen med samarbeidspartnere, utgitt en digital presentasjon av dekkeløsninger for bygg som kan møte krav til endringsdyktighet. Denne presentasjonen kan du se her.

Breeam Nor

Den nye Breeam Nor-manualen som er under ferdigstillelse, gir poeng for oppføring av endringsdyktige bygg. Grønn Byggallianse og FABEKO er i dialog for å gi gode eksempler på løsninger med betong. Det skal lønne seg å tenke langsiktig der morgendagens eier av et bygg kan beholde byggets bæresystem og eventuelt etter noen tiår bytte ut tekniske anlegg og eventuelt montere nye og mer moderne fasader- gjerne med integrert energiproduksjon.

Mer om prosjektet Fri Sikt i Ålesund

 • Prosjektet inneholder 6 blokker på 4 til 14 etasjer med parkeringskjeller og hageanlegg
 • Arkitekt: Niels Torp+ Arkitekter
 • Byggherre: Ulsmo
 • Entreprenør: Peab AS
 • Underentreprenør for etterspent betong: CCL Norway AS
 • RIB: Multiconsult AS støttet av CCL Norway AS
 • Betongleverandør: Dyrøy Betong AS

De spennarmerte betongkonstruksjonene i prosjektet inkluderer:

 • 17 500 m2 med etasjeskillere i blokkene
 • 6 600 m2 kjeller med parkering og boder
 • 2 550 m2 bunnplate mot vanntrykk

Foto: Niels Torp+ arkitekter

Les mer aktuelt her
 • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]