Betongfokus

Fra 1. januar 2022 ble vi Betongfokus – en videreføring av de to bransjeforeningene Byggutengrenser og Fabeko.

Det er mange meninger om betong ute i samfunnet, og ikke alle er basert på fakta. Betongfokus vil jobbe med å spre fakta om betong, ikke minst knyttet til miljø og klima, slik at politiske beslutninger fattes på et faktabasert grunnlag. Fabekos medlemmer ga en klar tilbakemelding gjennom en evaluering i august 2021 der medlemmene prioriterte foreningens oppgaver for de kommende årene. Medlemmene ber oss prioritere ekstern kommunikasjon til politikere myndigheter, byggherrer og arkitekter for å bedre beslutningsgrunnlaget for både politikere og utbyggere. Dette gjør vi gjennom å slå sammen Fabeko og Byggutengrenser. Dette ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. november og det har vært en hektisk tid fram til sammenslåing 1. januar 2022.

Med den sammenslåtte organisasjonen og medlemsmassen fra Fabeko og Byggutengrenser er Betongfokus en medlemsforening som representerer hele verdikjeden til betong, fra råvareproduksjon både av pukk, grus og sement, til betongproduksjon og -transport, armering og tilsetningsstoffer, og entreprenører. På vegne av våre medlemmer skal vi jobbe for å ivareta rammebetingelser som sikrer rettferdig konkurranse med andre materialer.

Betongfokus skal fremme gode løsninger i betong, enten det handler om miljø og klima, om arkitektur og estetikk, eller om teknikk og teknologi. I et styrket samarbeid skal vi jobbe for å inspirere og informere om betong. Videre skal foreningen ivareta og yte tjenester for medlemmer slik både FABEKO og Byggutengrenser har gjort.

Fra 1. januar treffer du oss på www.betongfokus.no

Teamet i Betongfokus består av de menneskene som har jobbet for betongbransjen gjennom Byggutengrenser og Fabeko. Arbeidet starter opp 1. januar 2022 og du vil da treffe disse i Betongfokus:

Ved oppstart av foreningen og fram til ordinært årsmøte vil styret være sammensatt av følgende personer

 • Lars Haagen Børrud (leder) – Skedsmo Betong AS
 • Tore Mosand – Nordland Betong AS
 • Trond Skjæveland – Sola Betong AS
 • Otto Poulsen – NorBetong AS
 • Eric Staurset – Unicon AS
 • Marianne Berge – Ryfoss Betong AS
 • John Sunde (nestleder) – Norcem AS
 • Per Brevik – HeidelbergCement Norge AS
 • Susanne Naevermo-Sand – Celsa Nordic AS
 • Ingebrigt Lerheim – Mapei AS
 • Bent Nygren – Unicon AS
 • Andreas Sjaastad – Veidekke Entreprenør AS

Det er FABEKO Servicekontoret som slås sammen med Byggutengrenser til foreningen Betongfokus. Fabrikkbetongbransjen har i mange år hatt to ulike foreninger med egne organisasjonsnummer. FABEKO - Norsk fabrikkbetongforening blir videreført som egen forening. Gjennom 2022 vil oppgavefordelingen mellom foreningene bli nærmere avklart.

Oppgaven med å formidle kompetanse og ny informasjon vil Betongfokus dele med bedriftene og andre bransjeorganisasjoner. Det er naturlig for Betongfokus å samarbeide med Betongelementforeningen, BASAL, Norsk Betongforening og andre.

Adresse:

Betongfokus
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Fakturamottak: Send faktura til oss via EHF til org nr 987 884 223
alternativt via epost til: betongfokus@ebilag.com

Mottar du ikke FABEKOnytt?

Les mer aktuelt her
 • Kråkenes fyr

Godt nyttår fra oss i Fabeko

31/12/2021|Kommentarer er skrudd av for Godt nyttår fra oss i Fabeko

Vi takker for flott samarbeid i 2021 og ønsker alle et godt 2022. Vi ser fram til et spennende år der vi seiler ut med kollegaene i det nye Betongfokus. [...]