Kjøre-hviletid

Statens Vegvesen har sendt ut forslag til nye regler for kjøre- og hviletider for transport av fabrikkbetong. Betongfokus har arrangert nettmøter for medlemmene om dette temaet og Fabeko sendte vårt høringssvar i februar 2022 og dette ligger for nedlasting nederst i denne artikkelen.  Vi venter nå på endelig regler og et vedtak på når de blir innført.

Som mange sikkert har lest i media er det flere andre punkter i de nye reglene som har skapt reaksjoner. Forslaget inneholder også et punkt om at "håndverkerbiler" på over 3,5 tonn blir underlagt kjøre-/hviletid. Vi vet i dag ikke når alle punkter i forslaget blir avklart men vi komme tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Bakgrunn

EU-Parlamentet vedtok i juli 2020 den nye mobilitetspakken som inneholder flere nye bestemmelser for vegtrafikken i Europa. Etter dette har Statens Vegvesen laget forslag til hvordan disse bestemmelsene skal implementeres i de norske reglene.

Ett av forslagene er å unnta transport av fabrikkbetong fra kjøre- og hviletider. Når forslaget ble sendt ut inviterte vi til nettmøte med medlemmene. Video fra nettmøtet 18. januar er tilgjengelig på vår YouTube-kanal.

Under møtet kom medlemmene opp med mange gode kommentarer og spørsmål.

  • Vil et unntak fra reglene også medføre fritak for USK?
  • Hvilke regler gjelder når en sjåfør kjører både betongbil og andre tyngre kjøretøyer samme dag?
  • Gjelder unntak for både betongtransporten og for retur til betongfabrikk?
  • Gjelder unntaket for transport av fabrikkbetong eller for kjøring med betongbiler generelt?
  • Hvordan skal bedriften nedfelle reglene om unntak i avtalene med ansatte?
  • Hvilke regler har størst innflytelse for sjåførens arbeidsoperasjon, AML, FATS eller kjøre- og hviletid?
  • Når kan vi forvente at nye regler blir gjort gjeldende?

Transportkompetanse ved Tom Martinsen bidro sterkt til et godt møte og vil være tilgjengelig for medlemmene i videre rådgivning.

Her er Fabekos høringssvar pr 14. februar 2022:

Høringsnotatet fra Statens Vegvesen er vedlagt for nedlasting

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]