I løpet av 2021 steg dieselprisene med hele 25 % og hittil i 2022 har prisene nærmet seg det doble fra nivået ved årsskiftet.  Samtidig ser vi rekordhøye strømpriser og sommerprisene på strøm har aldri før vært så høye i sør- og østnorge. Vi er bekymret for utviklingen da dette slår kraftig ut i våre medlemmers produksjon- og distribusjonskostnader.

Fabeko vil følge dette og rapportere gjennomsnittlig indeks for diesel- og strømkostnader. Vi har satt indeks 100 til priser 1. januar 2022

Pris for en liter diesel levert via CircleK (eks mva pr liter):

1. januar 2021: kr. 11,22
1. januar 2022: kr. 13,95 - indeks 100,0
9. mars 2022: kr. 18,54 - indeks 132,9
1. april 2022: kr. 18,01 - indeks 129,1
17. juni 2022: kr 21,68 - indeks 193,2
18. oktober 2022: kr 20,37 - index 146,0

Spotpris Nordpool Oslo for en kWh (eks mva)

Dette uttrykker endring i spotpris for strøm og tar ikke hensyn til nettleie og eventuelt ekstra effektledd fra netteier

1. januar 2022: kr 1,27 - indeks 100,0
10. mars 2022: kr 2,09 - indeks 164,6
1. april 2022: kr 1,81 - indeks 142,5
17. juni 2022: kr 1,74 - indeks 137,0
18. oktober 2022: 1,64 - indeks 129,1

Norsk Lastebileierforbund omtaler også kostnadsindekser for transport på sine nettsider

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]