Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022

Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, men det foreslåtte statsbudsjettet for 2023 indikerer derimot nedgang. Forutsigbarheten i markedet er dårligere enn tidligere, og det høye kostnadsnivået kan føre til nedskaleringer og utsettelser.
Trender i 2022 og prognoser for 2023-24 for boliger, yrkesbygg og anlegg kan medlemmene lese mer om i denne markedsrapporten.

I Prognosesenterets nyhetsbrev 21. oktober har de skrevet:

Boliger

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 796 nye boliger i september. Dette var 10 % lavere enn samme måned i 2021, men omtrent på snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 21 979 boliger, som er 1 % flere enn samme periode i 2021. Siste 12 mnd. er det gitt tillatelser til 30 139 boliger, som er tilnærmet uendret fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Vi venter at den rullerende 12-mnd.-igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av høye byggekostnader, renteøkninger og økt usikkerhet.

Fritidsboliger

Det ble registrert tillatelser til 121’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i september, 24 % lavere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 1 087’ kvm, som er 10 % lavere enn i samme periode i 2021. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 7 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Yrkesbygg

Det ble registrert tillatelser til 355’ kvm nytt yrkesbyggareal i september. Det er 2 % høyere enn i samme måned i 2021 og 7 % høyere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Hittil i år er det gitt tillatelser til 2,88 mill. kvm, 16 % over fjoråret på samme tid. Offentlige bygg er hittil i år 13 % bak 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 26 % foran. Siste 12 mnd. er det registrert 3,89 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 18 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Ta kontakt med jan@betongfokus.no dersom du ikke får tilgang.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]