EU har i 2020 unntatt kjøretøyer som brukes til levering av ferdigblandet betong fra reglene om kjøre- og hviletid men hva gjelder egentlig i Norge?

Samferdselsdepartementet har gjennom kunngjøring på Lovdata.no den 17. oktober innført flere endringer for vegtrafikken gjelder fra 1. november 2022

Den nye forskriftsteksten kommer som resultat av Norges implementering av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1054 som ble vedtatt 15. juli 2020. Statens Vegvesen utarbeidet forslag til ny norsk forskrift på slutten av 2021. Fabeko har i februar i år sendt høringsuttalelse til den nye forskriftsteksten og arrangerte nettmøte medlemmene for å få innspill i saksbehandlingen i januar 2022.

Det er fortsatt en del detaljer som gjenstår rundt forståelsen av den nye forskriften og vi har i dag 24. oktober fått vite at unntaket for kjøre- og hviletidsregler for transport av fabrikkbetong likevel IKKE er med i regelendringene fra 1. november.

Vi har bedt Samferdselsdepartementet om en forklaring på dette for å avklare den usikkerheten som er oppstått.