Årsmøte FABEKO pumpegruppa 2021

FABEKOs pumpegruppe arrangerer årsmøte på nett fredag 7. mai 2021 klokken 1300. Innkalling til årsmøtet er sendt til medlemmer i pumpegruppa på epost.
Grunnet den fortsatt uklare smittesituasjonen har styret besluttet å gjennomføre årsmøtet som nettmøte via Teams. Styrets beretninger og regnskaper for 2020, valgkomiteens innstilling samt registreringsskjema for stemmer på årsmøtet vil bli sendt på epost til kontaktpersonen i medlemsbedriften.

Innkomne saker kfr. vedtektene § 9.4 må være FABEKO i hende senest 14 dager før årsmøtet dvs innen 23. april 2021.

Du  registrerer deg som deltager på årsmøtet ved å melde deg på via lenken på denne siden

Vi informerer også om at Betongpumpedagen er utsatt høsten 2021 i påvente av en mer avklart smittesituasjon.

Vel møtt til nettbasert årsmøte 7.mai.

Tid Tema Foredragsholder
13:00 Velkommen til årsmøte, registrering av deltagere Børge Iversen, styreleder
Program: Se utsendt invitasjon med dagsorden