Ølen Betong Gismarvik

Nye forskrifter setter stadig strengere krav til behandling av slam, vaskevann og betongrester.
Bli med på besøk til en av landets mest moderne betongfabrikker og se med egne øyne hvordan de jobber med å tilpasse seg til 100% gjenbruk.

Hvordan tilpasser Ølen Betong i Gismarvik seg disse kravene og hvilke løsninger bør være med i framtidens betongfabrikker?
Dette er noen av de spørsmålene du som medlem i FABEKO vil finne svar på i løpet av dagen i Gismarvik

Påmelding:

Vi må av praktiske grunner sette et maksimalt antall deltagere på 20 for at alle skal få et godt utbytte.
Det er første mann til mølla med påmelding her
Dersom interessen blir så høy som vi tror, vil vi begrense plassene med en deltager pr selskap.

Reise:
Alle organiserer sin egen reise til/fra Gismarvik

Programmet for besøket:

Tid Tema Ved
10:00-10:45 Velkommen av Ølen Betong
Presentasjon av fabrikken med vekt på tekniske løsninger og miljøtiltak
Ølen Betong
10:45-12:30 Besøk rundt på fabrikken og lunsj Ølen Betong
12:30-13:30 De viktigste miljøutfordringene, diskusjon Alle
13:30- 14:00 Oppsummering og avslutning Alle