Betongfagdag

Betongfagdagen arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med  lokalgruppen i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering.

Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen som i år går som kostnadsfri nettkonferanse. Du kan lese mer om årets spennende program på Norsk Betongforenings hjemmeside. Vi gir noen stikkord til programmet:

- Tyngre bruvedlikehold mot fremtiden – sikrere bruer – mer klimavennlig- mer igjen for pengene
- Sirkuleringshjulet fortsetter å rulle
- NORCEMs nullvisjon – Brevik CCS
- Temperatur i transport - Resultater og målinger fra forstudie i N3C
- Regelverksutvikling i EU som påvirker betongbransjen i Norge
- Innovative Offentlige anskaffelser