FABEKO Betongpumpedagen

Betongpumpedagene som var planlagt arrangert på Gardermoen 8.-9. mai 2020 ble avlyst på grunn av usikkerhet rundt COVID-19. Arrangementet er utsatt til våren 2021.

Tid Tema Foredragsholder

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt for arrangementet.