Regionsmøter 2021

FABEKO planlegger nå høstens regionsmøter som fysiske møtearenaer igjen etter mer enn ett år med utelukkende digitale møter. Selv om nettmøter kan oppleves som svært effektive, går vi glipp av mange viktige faglige diskusjoner. Møtene er sentrale deler av bransjens arbeid med formidling av kompetanse og vi ser fram til å kunne møte medlemmene under normale forhold.
FABEKO legger opp til en forsiktig gjenåpning av de fysiske møtearenaene og vil legge ut programmer for regionsmøtene før sommeren. Vi håper at vaksinering vil gjøre at smittesituasjonen gjennom sommeren og høsten er mer under kontroll og at vi igjen kan ha de gode diskusjonene i møterommene.

FABEKOs faglige regionsmøter arrangeres følgende steder og datoer:

Hovden 23. september
Drammen 14. oktober
Ålesund 28. oktober.
Det vil være felles middag på kvelden etter møtene. Som tidligere år vil det også være mulig å ankomme kvelden før møtene starter. Sett av datoene allerede nå.

Tid og sted for møte i de nordligste fylkene er foreløpig ikke fastsatt og vi vil legge ut programmer for alle møtene med påmelding så snart dette er klart.

De regionale møtene samler normalt 40- 60 deltagere på hvert enkelt sted og ligger derfor bedre til rette for fysiske arrangementer når samfunnet gjenåpnes. Selv om det nok vil være strenge smitteverntiltak med større avstand enn normalt, større møterom, hyppigere renhold av flater og andre forhold vi er blitt vant med, håper vi på at medlemmene vil trives på FABEKOs regionsmøter.

Den større Fabrikkbetongkonferansen vil bli gjennomført som et digitalt arrangement høsten 2021 med et annet mål og program enn for regionsmøtene.