Fabrikkbetongkonferansen 18-11-2020

Internt webinar for FABEKOs ordinære medlemmer og assosierte medlemmer.

På denne ettermiddagen har vi satt av tid til å presentere det som skjer innen digitalisering av betong-dokumentasjon, gjenbruk av betong og betongslam og det som gjøres for å utvikle innovative dekkesystemer med plasstøpt betong. Vi vil bruke tid på å vise hvilke aktiviteter FABEKO vil prioritere i tiden framover.

Hvordan møter vi "fake news"?

De fleste har opplevd at det argumenteres med feilaktige betongegenskaper som skaper inntrykk av at andre løsninger enn plasstøpt betong er mer miljøvennlig.  Tore Mosand fra Nordland presenterer hvordan de møter "fake news" med god og faktabasert informasjon. Betong løser mange samfunnsutfordringer men vi må komme på banen med løsningene for å bli sett og hørt.

Fra fysisk konferanse til #Digitong2020

Fabrikkbetongkonferansen 2020 som skulle ha blitt arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen 18.-19. november blir lagt om til nettkonferanser de samme dagene. Programmet blir delt i to med to timer hver dag.
Det nye digitale møtekonseptet er kalt #Digitong2020 - den digitale Fabrikkbetongkonferansen og blir gjennomført i to deler:

  • En intern workshop på nett for FABEKO-medlemmer via Teams onsdag18/11 mellom kl 1300-1500
  • En åpen strømming av konferansen med eksterne foredragsholdere torsdag 19/11 mellom kl 0900-1100.

Kostnadsfri deltagelse

FABEKO har avgjort at deltagelsen på konferansen skal være kostnadsfri i høst men krever påmelding til de to arrangementene. Etter påmelding får deltagerne tilsendt lenke for oppkobling til arrangementene.

Den interne workshopen 18/11 er åpen for FABEKOs ordinære medlemmer samt våre assosierte medlemmer. Strømming av konferansen 19/11 er åpen for alle som vil delta.

Påmelding til intern workshop 18/11

Påmelding til strømmet konferanse 19/11

Vi beklager å måtte avlyse den fysiske samlingen for bransjen i år men ber om forståelse for FABEKOs avgjørelse med bakgrunn i fortsatt usikker smittesituasjon fra COVID19.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til en mer ordinær Fabrikkbetongkonferansen på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen 21.-22. april 2021. Sett av tiden allerede nå!

Programmet 18. november:

Tid Tema Foredragsholder
1300 - 1310 Velkommen til #Digitong2020- den digitale Fabrikkbetongkonferansen Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
1310 - 1325 Digitalisering av fabrikkbetong- dette er en PDT og slik kan det brukes i BIM Espen Kurås, FABEKO
1325 - 1340 Fabrikkbetong i sirkulærøkonomien- slik håndterer vi sirkulering av materialer Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
1340 - 1355 FABEKOs dekkeprosjekt- slik styrker vi den plasstøpte betongens plass i bygg Espen Kurås, FABEKO
1355 - 1405 Pause
1405 - 1420 "Fake news" om betong- slik får vi formidlet fakta om vårt eget byggemateriale Tore Mosand, Nordland Betong
1420 - 1445 Slik møter fabrikkbetong samfunnsutfordringene og blir valgt i byggeprosjekter Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
1445 - 1500 Diskusjoner og avslutning av dag 1