Fabrikkbetongkonferansen 2020

Fabrikkbetongkonferansen 2020 som skulle ha blitt arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen 1. og 2. april er utsatt til 18.-19. november. Det blir åpnet for ny påmelding til konferansen 1. september.

I mellomtiden jobber vi alle sammen for å få Coronavirus under kontroll slik at samfunnet kommer på beina igjen.
Følg gjerne FABEKOs webinarer for å med de temaene du synes er interessant.

Tid Tema Foredragsholder