Nettbasert fabrikkbetongkonferanse

Fabrikkbetongkonferansen 2020 som skulle ha blitt arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen 18.-19. november blir lagt om til en nettkonferanse de samme dagene. Programmet blir omarbeidet i løpet av september og påmelding åpnes 1. oktober.

Vi  beklager å måtte avlyse den fysiske samlingen for bransjen i år men ber om forståelse for FABEKOs avgjørelse med bakgrunn i fortsatt usikker smittesituasjon fra COVID19.

Fabrikkbetongkonferansen 2021 arrangeres på  Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen 21.-22. april 2021. Vi sees da

Tid Tema Foredragsholder
18/11 kl 14-16 Programmet omarbeides til nettkonferanse
19/11 kl 09-11 Programmet omarbeides til nettkonferanse