FABEKO Generalforsamling 2021

FABEKOs Generalforsamling arrangeres som nettmøte onsdag 21. april 2021 kl 13-14. Innkalling til generalforsamling i FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening og Servicekontoret er sendt til ordinære medlemmer på epost.

Grunnet den fortsatt uklare smittesituasjonen har styret besluttet å gjennomføre Generalforsamlingen som nettmøte via Zoom. Styrets beretninger og regnskaper for 2020, valgkomiteens innstilling samt registreringsskjema for stemmer på Generalforsamlingen ble sendt på epost til kontaktpersonen i medlemsbedriften 8. april.

Du kan registrere deg som deltager på Generalforsamlingen innen 19.4 klokken 1200 ved å melde deg på via lenken på denne siden.

Innkomne saker kfr. vedtektene § 11.4. Disse må være FABEKO i hende senest 14 dager før Generalforsamlingen dvs innen 7. april 2021.

Vi informerer også om at Fabrikkbetongkonferanse 2021 er utsatt høsten 2021 i påvente av en mer avklart smittesituasjon.

Påmeldte deltagere har fått lenke til Zoom-møte via epost på f0rmiddagen 20.april. Der er det lagt inn en unik kode for identifisering av deltagere.

Vel møtt til nettbasert Generalforsamling 21. april.