Forskrift om betongproduksjon

Miljødirektoratet fikk høsten 2020 i oppdrag fra Klima og Miljødepartementet ( KLD) å utarbeide et forslag til forskrift for
betongproduksjon. FABEKO har gitt innspill til dette arbeidet og vil informere medlemmene om disse synspunktene og det som vil skje i tiden framover.

På dette nettmøtet 9. mars vil FABEKO gjennomgå Miljødirektoratets opprinnelige innspill til forskriften samt forslaget som FABEKO har gitt for justeringer. Målet med møtet er å diskutere praktiske løsninger for å tilfredsstille det som måtte komme i forskriften samt å avdekke mulige kostnads-konsekvenser for bedriftene.

Tid Tema Foredragsholder
09:00 Dette er bakgrunnen for arbeidet med forskriften Jan Eldegard Hjelle
FABEKO
09:15 Dette forslaget ble mottatt av FABEKO og dette var våre innspill innen fristen 1. februar Jan Eldegard Hjelle
FABEKO
09:40 Diskusjoner med deltagerne

  • mulige tekniske løsninger for å møte forskriftskrav
  • mulige konsekvenser av forskriften
Alle
10:00 Oppsummering og avslutning Jan Eldegard Hjelle
FABEKO