I samarbeid med LCA.no arrangerer Betongelementforeningen og FABEKO et nettbasert brukerkurs for EPD-generatoren for betong. Kurset starter 25. november med påmeldingsfrist 20. november.

Dette kurset er obligatorisk for å benytte de brukerlisensene som FABEKO har avtalt med LCA.no. Kurset er en av forutsetningene som er satt fra EPD-Norge for å ta fram EPDer med dette nettbaserte verktøyet. FABEKOs ordinære medlemmer har kostnader for brukerlisens inkludert i medlemskapet men deltakelsen på kurset dekkes av den enkelte deltager.

Del 1: 25 November 09.00 til 12.00
09.00 – 09.30 Velkommen, presentasjon av LCA.no AS
09.45 – 10.45 Introduksjon til EPD, Hva? Hvorfor? Hvordan?
11.00 – 12.00 Presentasjon av EPD-generatoren, Hvordan lage EPD – Verifisering

Kurset vil bli holdt digitalt via Teams.
Møte-lenke blir sendt etter påmeldingen.

Del 2
Øving hver for seg, i egen bedrift. Utarbeiding av test EPD.

Del 3
Gjennomgang av Test-EPD med hver enkelt bedrift.
Del 3 av kurset og oppfølging gjøres i små grupper via Teams og epost/tlf.

Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltaker lager en test EPD som kontrolleres av LCA.no.

Etter Del 1 av kurset får alle påmeldte som var tilstedte til sendt brukernavn og passord.

Kurset arrangeres og gjennomføres av LCA.no

Pris: 4.500 kr/deltager

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.

Påmeldings frist 20 november 2020.

Kontakt support@lca.no ved eventuelle spørsmål.