Fristen for tilbakemelding på nytt kapittel i forurensningsforskriften er satt til 1. desember 2021. Etter FABEKOs nettmøte 12. oktober vil vi samle kommenterer og utarbeide forslag til høringssvar. Dette forslaget vil vi forelegge medlemmene i nettmøte 22. november klokken 1400.

Det vil bli lagt ut lenke til dette møtet her

Send gjerne dine spørsmål til jeh@fabeko.no