Torsdag 21.01.2021 kan du møte leverandørene av fabrikkutstyr og styringssystemer for betongfabrikker på FABEKOs nettmøte. De vil presentere nyheter og innovative produkter som betongprodusentene bør kjenne til og utnytte. Dette møtet starter klokken 1200 og avsluttes ca kl 1400

Vi har i mange år prioritert kontakten mellom betongprodusentene og leverandører til fabrikkbetongbransjen. Det er i denne dialogen innovasjon skjer – i den daglige driften og gjennom leveranser til de mange betongprosjektene.

COVID-19 har imidlertid gjort at vi har måtte utsette de fleste møtearenaene i 2020 og vi har derfor mistet noe av det viktige samspillet. Det gjør vi noe med i vinter! Mens vi venter på et mer normalisert samfunn med muligheter for fysiske møtearenaer, vil vi gjerne invitere medlemmer og assosierte medlemmer med på FABEKOs nettmøter. I disse nettmøtene vil leverandørene presentere noen av nyhetene og de teknisk innovasjonene de har lansert det siste året eller det som kommer i 2021.

Nettmøtene  arrangeres normalt mellom klokken 13-15. Hver av innleggene vil være på 15-20 minutter og FABEKO vil stå for den tekniske gjennomføringen.

Husk å melde deg på før onsdag 20. januar klokken 1200. Etter at du har meldt deg på får du en epost med lenke til møtet. Deltagelsen er kostnadsfri.

FABEKO planlegger nye møter der andre leverandører kan presentere nyheter. Her har du de neste datoene og temaene:

Torsdag 04.02.2021: Biler og pumper
Torsdag 18.02.2021: Bindemidler

Etter gjennomføring av første runde vil vi eventuelt sette opp nye møter fra mars og videre utover våren. gjennomføringen. Vi håper dette vil være en god måte å videreføre den viktige dialogen.

Her er programmet for 21. januar 2021:

Tid Tema Presentasjon av
12:00 Velkommen Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
12:10 Nytt fra Branel, implementering av standarder og NB-publikasjoner Søren Lodberg, Branel
12:30 Nytt fra Polarmatic, ProConX og andre løsninger Alexander Eisner, Polarmatic
12:50 Nytt fra Tecwill Teemu Tuominen, Tecwill
13:10 Nytt fra Brattvaag Electro, ConX-styringssystem Roger Elvebu og Ronny Rusten, Brattvåg Electro
13:30 Maskinlesbar betonginformasjon - hva kan komme i 2021? Jan Eldegard Hjelle og Espen Kurås, FABEKO
13:50 Spørsmål og oppsummering Espen Kurås, FABEKO