Hjelpestoffer betong

Torsdag 07.01.2021 kan du møte leverandørene av hjelpestoffer på FABEKOs nettmøte. De vil presentere nyheter og innovative produkter som betongprodusentene bør kjenne til og utnytte.

Vi har i mange år prioritert kontakten mellom betongprodusentene og leverandører til fabrikkbetongbransjen. Det er i denne dialogen innovasjon skjer – i den daglige driften og gjennom leveranser til de mange betongprosjektene.

COVID-19 har imidlertid gjort at vi har måtte utsette de fleste møtearenaene i 2020 og vi har derfor mistet noe av det viktige samspillet. Det gjør vi noe med i vinter! Mens vi venter på et mer normalisert samfunn med muligheter for fysiske møtearenaer, vil vi gjerne invitere medlemmer og assosierte medlemmer med på FABEKOs nettmøter. I disse nettmøtene vil leverandørene presentere noen av nyhetene og de teknisk innovasjonene de har lansert det siste året eller det som kommer i 2021.

Nettmøtene vil bli arrangert mellom klokken 13-15. Hver av innleggene vil være på 15-20 minutter og FABEKO vil stå for den tekniske gjennomføringen.

Husk å melde deg på før onsdag 6. januar klokken 1200. Etter at du har meldt deg på får du en epost med lenke til møtet. Deltagelsen er kostnadsfri. Er du for seint ute så send en epost til jeh@fabeko.no

FABEKO planlegger nye møter der andre leverandører kan presentere nyheter. Her har du de neste datoene og temaene:

Torsdag 21.01.2021: Fabrikkutstyr og styring
Torsdag 04.02.2021: Biler og pumper
Torsdag 18.02.2021: Bindemidler

Etter gjennomføring av første runde vil vi eventuelt sette opp nye møter fra mars og videre utover våren. gjennomføringen. Vi håper dette vil være en god måte å videreføre den viktige dialogen.

Her er programmet for 7. januar 2021:

Tid Tema Presentasjon av
13:00 Velkommen til FABEKOs nettmøter Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
13:10 Master Builders, om Delvo Easy, MasterSphere och Master X-Seed 50 STE Håkan Nykvist, Master Builder Solutions
13:30 Mapei, bærekraftige løsninger for betongindustrien Sven-Henrik Norman og Thomas Beck, Mapei
13:50 Sika CODE – Helhetlig konsept for bruk av krevende sandtilslag Trond Solbø, Sika Norge
14:10 Bekaert, slik dokumenteres fibervirkning Atle Gjertsen, Bekaert Norge
14:30 Spørsmål og oppsummering Jan Eldegard Hjelle, FABEKO