Frokostmøte om digitalisering i betong

Byggevareindustriens Forening, Fabeko, Betongelementforeningen og Basal inviterer 20. april til frokostmøte om maskinlesbare produktinformasjon (PDT). Målgrupper for møtet er beslutningstagere på forretningsnivå og teknisk ledelse i bedriftene.

Vi inviterer representanter for bedrifter innen fabrikkbetong, betongelement, betongvare og delmaterialer til betong.

Digitalisering er pekt på som et viktig virkemiddel for å effektivisere byggenæringen. Dette innebærer blant annet at byggevareprodusenter/leverandører må tilby maskinlesbar produktinformasjon, dette har til i dag i all hovedsak vært papirbasert eller tilgjengelig som pdf-filer.

Sammen med Standard Norge utvikler nå norsk byggenæring standardiserte datamaler for slik maskinlesbar produktinformasjon som både vil inneholde blant annet produktinformasjon fra ytelseserklæringer og EPDer. Betongbransjen har kommet godt i gang med arbeidet rundt produktegenskaper for fremtidig digitalisering. Norge har derfor også fått viktige roller med koordinering av PDT-arbeidet innen flere produktgrupper knyttet til betong på europeisk nivå.
På møtet vil vi introdusere partnere i sement- og betongindustrien til produktdatamal-konseptet som et verktøy for å forbedre kommunikasjonen av produktinformasjon i sin del av verdikjeden.

Påmelding hos Byggevareindustriens Forening

Påmeldingsfristen er 19. april, kl. 12.00 og lenke til Teams blir sendt ut etter påmelding

Tid Tema Ved
08:30 Åpning av møte Jøns Sjøgren, PDT-Norge Jøns Sjøgren, PDT-Norge
Hva er maskinlesbar produktinformasjon? Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
Hvordan jobber ferdigbetongbransjen med PDTer? Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
PDT- arbeidet i Norge innen EN 206 Betong Øyvind Sæter, Unicon AS
Arbeid videre for de ulike bransjer med igangsetting av PDT’er ihht ulike harmoniserte standarder.

• Betongelementforeningen
• Basal
• HeidelbergCement

John-Erik Reiersen
Geir Skjørberg
Terje F Rønning
0930 Slutt