Velkommen til regionsmøte i Ålesund 28. -29. oktober 2021
FABEKO har igjen gleden av å invitere til møte for region midt/vest. Nå har vi alle lengtet etter å se hverandre og håpet om at epidemien er over til høsten lever i beste velgående. Vi satser på at Norge har retningslinjer som gir oss mulighet når vi kommer ut i september.

Velkommen til Quality Hotel Waterfront som ligger sentralt i Ålesund, på den solrike sydsiden av byen. Her bor vi rett ved fjorden, med en topp moderne konferanseavdeling og stilig restaurant med utsikt mot fjord og fjell. Dette er stedet hvor havet både føles, høres og sees.
For de som ønsker det så har vi holdt av noen rom kvelden før (onsdag 27. oktober). Det er en fin anledning til fellesskap og en matbit for de som har anledning. Det er ikke lagt opp til noe fellesarrangement vedr. middag denne kvelden.
Møtet holdes torsdag 28. oktober med oppstart kl. 09.00 med faglig program som er godt sammensatt av regionsgruppen Midt/Vest.
Vi avslutter som vanlig med valg før sosial sammenkomst på kvelden. Dagen derpå blir det frokost og avgang. De som ønsker å bli litt utover fredagen for flere opplevelser gjør dette på eget initiativ.

Programmet er under ferdigstillelse, men vil inneholde punkter som:

  • Fiber Betong. Ny publikasjon NB 38. Hva er viktig for produsentene å forholde seg til ved levering av fiberbetong, Magnus Gade Skjeggerud, Norbetong
  • Hva skjer rundt digitaliseringen av betongbransjen? FABEKO
  • Fugefrie gulv. Erfaringer fra Mapei. Morten Sønsterudbråten, Mapei.
  • Presentasjon av prosjektet FRI SIKT, Niels Torp/Peab??
  • Fremtidens sementer, Norcem/Schwenk
  • Slam og deponi problematikken i Norge. Reduserte mengder slam og mindre kostnader i avgift er ønskelig. Kan vi få til dette uten store investeringer? Sven Henrik Norman, Mapei
  • Mange opplever mangel på tilgjengelig sand. Knust tilslag blir mer og mer aktuelt. Innlegg fra tilslagsleverandøren Hanset Sand, Jan Erik Nerland, Hanset Sand AS
  • Innlegg fra assosiert medlemmer
  • Befaring. E39 – detaljer ikke avklart

Felles aktivitet før middag. Ha med gode sko og fritidstøy.

Vi åpner for påmelding 18 juni.

Tid Tema Foredragsholder
Onsdag kveld Ankomst hotellet
Torsdag kl. 09:00 Møte starter Jan Eldegard Hjelle
FABEKO
Torsdag kveld Sosial aktivitet og middag
Fredag formiddag Avreise