FABEKOs regionsgruppe i nord har på grunn av usikkerheten rundt smittesituasjonen i landsdelen valgt å utsette regionsmøtet fra høsten 2021 til vinteren 2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart sted og tid er fastsatt.

Vinteren 2022