FABEKO har igjen gleden av å invitere til regionsmøte. Nå har vi alle lengtet etter å se hverandre og håpet om at epidemien er over til høsten lever i beste velgående. Vi satser på at Norge har retningslinjer som gir oss mulighet når vi kommer ut i september.

Hovdestøylen ligger sentralt på Hovden i Setesdal. Her er det vakker natur og vi kommer til å oppleve en spennende middag med viltfondue i Lavo.
Da flere har lang reisevei  møtes vi allerede kvelden før (onsdag 22. september) for felles middag (2 retter) og hyggelig prat.
Møtet holdes torsdag 23. september med oppstart kl. 09.00 med faglig program som er godt sammensatt av regionsgruppen Sør.
Vi avslutter som vanlig med valg av regions representanter før sosial sammenkomst på kvelden. Dagen derpå blir det frokost og avgang. De som ønsker å bli litt utover fredagen for flere opplevelser gjør dette på eget initiativ.

Programmet er under ferdigstillelse, men vil inneholde punkter som:

  • Innledning fra FABEKO med info om prioriterte oppgaver
  • Miljøkrav fra Statens vegvesen. Nå stilles miljøkrav til store prosjekter som skal sertifiseres gjennom CEEQUAL, Tonje Geiran, Heidelberg Cement
  • Slam og deponi problematikken i Norge. Reduserte mengder slam og mindre kostnader i avgift er ønskelig. Kan vi få til dette uten store investeringer? Sven Henrik Norman, Mapei
  • Hvordan presentere og argumentere for bruk av miljøvennlig betong og miljøvennlige konstruksjonsløsninger som gir fleksible og ombrukbare bygg, FABEKO/BUG
  • Materialvalg i et bygg. Gode eksempler på hvorfor betong blir valgt, siv.ing. Helge Seglem, Nordbø og Seglem AS
  • Et godt arbeidsmiljø er viktig for å bygge stolthet for betongyrket, Lovise Amanda Hundseid, Ølen Betong
  • Hva skjer rundt digitaliseringen av betongbransjen? FABEKO
  • Innlegg fra assosierte medlemmer

Sosial aktivitet før middag. Hotellet har åpnet storlavoen for oss.

Vi åpner for påmelding fredag 18 juni.

Tid Tema Foredragsholder
Onsdag kveld Ankomst hotell
Torsdag kl. 09:00 Regionsmøte starter Espen Kurås
FABEKO
Torsdag kveld Felles middag
Fredag formiddag Avreise