Arkitektstudenter støper betong i Oslo

De aktive arkitektstudentene ved AHO er i gang med høstens betongworkshop. Totalt 58 studenter er i arbeid uten hos betongbedrifter på Østlandet. Av disse er 34 arkitektstudenter i gang med å støpe betongkonstruksjoner i et leid skur på Bekkelagskaia i Oslo. De øvrige er hos betongelementprodusenter.


I løpet av uka vil mange spennende betongstrukturer bli skapt og disse skal senere monteres opp til en sammenhengende konstruksjon i AHOs byggehall. De første dagene ble det jobbet med former og armering før det støpes med betong levert av Unicon og NorBetong. Til forskjell fra tidligere år er støpearbeidene flyttet fra betongfabrikkene og inn i en felles hall der i alt 11 studentgrupper underveis kan dra nytte av hverandres erfaringer. Studentene startet på AHO i høst og har mildt sagt en bratt lærekurve innen betongfaget. Tegning av betongkonstruksjonene, formbygging, armering, støping og avforming er for de aller fleste helt nye erfaringer. Det er gøy å se den voksende interessen for betong etter hvert som kunnskapen overføres fra betongbedriftene.

På bildet viser teknologileder Berit G. Petersen i Unicon de interesserte studentene hvordan vi måler synkmål og utbredelse for den selvkomprimerende stålfiberarmerte betongen de fikk levert. Studentene spurte først hva hun trodde synkmålet ville bli? Den er nok mellom 26 og 27 svarte Berit. Kontrollmålingen etterpå viste 260 mm- imponerte studenter nikket anerkjennende…

Arbeidet på Bekkelagskaia blir tilrettelagt av Byggutengrenser og støttes av ressurspersoner fra Veidekke, Spenncon, Unicon, NorBetong, BETONGstudio og FABEKO