Velkommen til fabrikkbetongkonferansen

Avlysning av FABEKO-arrangementer

Fabrikkbetongkonferansen 1-2. april og Betongpumpedagen 8-9. mai er avlyst.

Etter råd fra helsemyndighetene og som resultat av våre egne vurderinger, ønsker ikke FABEKO å bidra til risiko for videre spredning av Korona-viruset blant våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi avlyser derfor våre arrangementer på Gardermoen i vår.

Dette må vi gjøre med bakgrunn i de siste døgns eskalering til pandemi som også resulterer i at de bedrifter deltagerne er ansatt i, ikke tillater ansatte å delta i større arrangementer og har lagt strenge restriksjoner for reiser. Det er beklagelig at vi er kommet i denne situasjonen, men håper at vi på denne måten kan bidra i dugnaden for å redusere effektene av Korona-viruset.

Alle påmeldte blir kontaktet via epost.

Vi jobber med planer for alternative arrangementer på senere tidspunkter. FABEKO ser også på alternative måter å gjennomføre Generalforsamlinger og Årsmøter i tråd med vedtektene. Dette vil vi komme med mer informasjon om til medlemmene.

Ingen vet i dag hvor lenge denne spesielle situasjonen, som nå defineres som en global pandemi, vil vare. Hvordan vi som samfunn og betongnæring nå opptrer vil i stor grad være med på å påvirke dette. Her har både FABEKO som organisasjon et ansvar, men også vi som enkeltpersoner, både på jobb og i private sammenhenger, har et ansvar. Det kan være at du selv kan tåle å bli smittet, men det kan være at noen som står deg nær ikke vil komme unna et sykdomstilfelle like lett. Dette er en problemstilling alle må tenke gjennom, og vi må oppføre oss deretter.