Resirkulert tilslag

Bedre styring av betongproduksjon og -leveranser

Temadag 18. mars: FABEKO inviterer til temadag sammen med våre medlemmer og assosierte medlemmer. Målet med temadagen er å ta opp spesielle miljøforhold som skaper nye utfordringer og muligheter for leverandører av materialer, utstyr, administrative systemer og produksjonsstyringssystemer for betongfabrikkene.


Dette er også sentrale temaer i bransjens arbeid med digitalisering.
I løpet av dagen har vi som mål å belyse både muligheter og utfordringer for leverandørene og gi betongprodusenter innblikk i hva leverandørene kan tilby. Deltakelsen er kostnadsfri og arrangementet er lagt til Meet Ullevål på Ullevål stadion.

Les mer om programmet og meld deg på her