Betong er bedre enn mange tror…

Det er mange feil i sammenlignende undersøkelser av produkters miljøegenskaper, spesielt når det gjelder klimagassutslipp.

En ny norsk standard for klimagassberegninger i bygg er under utarbeidelse og vi håper at denne vil kunne bidra til å renske opp i problemet med villedende sammenligninger mellom produkttyper. På frokostmøtet «Standard Morgen» den 31/10 vil status for denne standarden bli presentert

Les kommentar her