Betong – det gode batteriet

Tunge materialer, som betong, kan med fordel utnyttes som energilager – eller batteri om du vil. Ved å pumpe energi inn i betongdekkene kan variable strømpriser utnyttes lang mer effektivt.

Nye strømmålere er snart montert i alle norske hjem, og det vil bli vanligere med ulike prismodeller for elektrisk strøm basert på variasjoner i strømprisene. Samtidig øker mengden energi fra variable kilder som sol og vind. Dette stiller nye krav til elektrisitetsnettet, men gir også nye muligheter for gjennomtenkte muligheter.
Bruk av betong og andre tunge materialer som termisk masse er ikke nytt, og i mange bygg er det helt avgjørende for å utnytte energien best mulig.

På ERMCO 2018 Kongressen holdt Sebastian Spaun som leder den østerrikske sementforeningen VÖZ, et svært interessant innlegg om hvordan betongens termiske egenskaper utnyttes som batteri.

Les mer på byggutengrenser.no