«Betongbibelen» NS-EN 206 i endring

Hvordan skal betong brukes i Norge fremover? Bli oppdatert på endringene i standarden som legger grunnlaget for dette. Norsk Betongforening arrangerer åpent faglig møte om temaet 21. august klokken 1700 i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Det vil sannsynligvis bli gjort en revisjon av NS-EN 206 i årene som kommer. Dette vil naturligvis påvirke hvordan betong brukes her i Norge. På dette åpne faglige møte kan du høre mer om det som kan bli endret. En revisjon av NS-EN 206 bør være knyttet til den pågående revisjonen av Eurokode 2. Det vil bli samvirke mellom disse to standardene, og endringer i Eurokode 2 forutsetter endringer i NS-EN 206 på noen områder. Dette kan være:
– nytt bestandighetskonsept
– bruk av 91-døgns fasthet
– bruk av resirkulert tilslag og andre reguleringer som kan være aktuelle for å gjøre betongen grønnere
– ny teknologi som fiberarmert konstruksjonsbetong

Les mer her