Betongbransjen bistår etter Katowice

Fangst av klimagasser er viktig. Norge meldte seg inn i en koalisjon med høye ambisjoner og må tenke nytt for å på plass nye klimaplaner etter møtet i Katowice i Polen.

I betongbransjen jobber vi med mange nye løsninger: Nye sementtyper og nye bindemiddelkombinasjoner, lavkarbonbetonger, null avfall, CO2-opptak i betong, kortreist betong, utslippsfrie byggeplasser og klimasmart betongdesign. For at betongen skal bli klimanøytral er karbonfangst en forutsetning.

Møtet i Katowice hadde som mål å komme fram til regler for hvordan utslipp skal måles og kontrolleres. Dette kom de for en stor del til enighet om. Neste stopp i forhandlingene er et møte i FN i september neste år. I mellomtiden må Klima- og miljøminister Ola Elvestuen følge opp her hjemme og lytte til industriens forslag til løsninger. Norge er ett av landene som har gått foran i gruppa i FN med det utfordrende navnet «High Ambition Coalition». Regjeringen har altså i praksis et halvår på å få nye og enda mer innovative planer på plass. Betongbransjen har flere interessante løsninger.

Se kommentar på bygg.no