Betongklyngen N3C greide det

Betongklyngen N3C tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA. Betongklyngen N3C, med utspring fra betongmiljøet i Narvik, ble torsdag 8. november tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA Clusters. FABEKO er glad for å være med i klyngen som har i alt 43 medlemmer.

Betongklyngen har som ambisjon å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg og betongarbeid i kaldt klima. Blant medlemmene i Betongklynger er store og små bedrifter i hele verdikjeden fra Trøndelag og Nord-Norge, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
«Målet på sikt er å kunne bygge i betong hele året med lik kvalitet og med reduserte klimautslipp. Dette vil bidra til økt effektivitet og lønnsomhet for hele verdikjeden – fra byggherre til entreprenør. Bygging i kaldt klima er aktuelt i store deler av verden, og potensialet for å levere løsninger langt utenfor landets grenser er store,» sier prosjektleder for klyngen Geir Frantzen i KUPA.

Klyngeprosjektet har en god kopling mellom akademia og næringsliv. Innenfor rammen av prosjektet gjennomføres blant annet følgende aktiviteter:

• Måle- og dokumentasjonsarbeid for bruk av vannbårent varmesystem i betong.
• Resirkulering og gjenbruk av betong, knyttet opp mot prosjektet Ny By Ny Flyplass i Bodø
• Utvikling og gjennomføring av arktisk tilpassede betong-kurs med bl.a. UIT og Narvik VGS/OPUS.

«For å møte den sterke veksten i bygge- og anleggssektoren i et tøft, kaldt og skiftende klima, er det helt avgjørende med samarbeid og smartere løsninger. Sammen med lange transportavstander, store snømengder og mangel på dagslys, gjør dette betong- og byggearbeid spesielt utfordrende. Alle disse faktorene representerer utfordringer som krever både forskning og innovative løsninger for at sikkerhet, fremdrift og kvalitet på arbeidet skal ivaretas,» sier Frantzen.

«Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir både finansiering og mulighet for økt konkurransekraft gjennom utvikling av nye metoder og produkter,» avslutter en fornøyd prosjektleder Geir Frantzen.