Betongmøte hos Forsvarsbygg

Miljøseksjonen i Forsvarsbygg inviterte til frokostmøte med temaet betong 6. februar. Rundt 25 deltakere fikk 4 korte og interessante innlegg som presenterte de beste miljøløsningene med betong, målene med prosjektet BETONGløftet, optimal materialbruk og muligheter og utfordringer med lavkarbonbetong

Presentasjonene ble holdt av FABEKO ved Jan Eldegard Hjelle, Betongelementforeningen ved John Erik Reiersen, Skanska ved Sverre Smeplass og kampflybase Ørland ved Freddy Engelstad.

Deltakere i salen var prosjektmedarbeidere i Forsvarsbyggs større prosjekter samt Statsbygg. Forsvarsdepartementet var også til stede for å oppdatere seg på materialet betong og det nye som skjer innen betong og miljø.

Forsvarsbygg uttalte at de vurderer å signere eiendomssektorens veikart mot 2050 og spurte om råd hvordan de skulle gå fram for å sikre de mest bærekraftige betongløsningene. Jan Eldegard Hjelle ga på vegne av FABEKO rådet om å involvere bransjen og bedriftene så tidlig som mulig for å sikre rammer for god innovasjon i prosjektene. Leverandørkonferanser vil være ett av de verktøyene som kan benyttes for å sikre tidlig involvering.