Betongpumpedagen 2018

Betongpumpedagen er 10 år neste år. Dette skal feires 4. og 5. mai! Vi vil også denne gang ha arrangementet på Scandic Gardermoen med stor utstilling på plassen utenfor hotellet.

Vi håper på rekordstor deltagelse, stor utstilling og stort engasjement også denne gangen!

Vi ønsker deltakere fra både medlemmer, assosierte medlemmer og andre inviterte gjester fra hele landet og våre naboland hjertelig velkommen! Vi ser frem til å samle aktører fra pumpefirmaer, leverandører og andre som er tilknyttet bransjen.

Betongpumpedagen skal gi en mulighet til faglig oppdatering, sosial kontakt og erfaringsutveksling. Nettverksbygging med kollegaer og utstyrsleverandører er en viktig faktor på Betongpumpedagen. Her kan man utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Hovedtema på Betongpumpedagen i år Fremtidens betongpumping. Temaene er delt inn i tre bolker; Håndtering av dagens- og fremtidens betong, sikkerhet ved leveranse på byggeplass inkludert sikkerhetskurs samt miljø og utslippsfrie byggeplasser,

Dagens utvikling med nye og mer utfordrende betongtyper som lavkarbonbetong, lavvarmebetong, nye gulvbetonger, bruk av mer knust tilslag, fiber og steinrik betong kan være en utfordring for både betongpumpe-operatører og pumpeutstyr. Slike betonger kombinert med lange utlegg vil gi høyt pumpetrykk og stor slitasje på utstyr. Vi vil se på hvordan bransjen bør forholde seg til dette.

Sikkerhetsopplæring av personell som besøker byggeplass er i dag svært urasjonell ved at alle de store entreprenørene har egne kurs som alle som besøker byggeplassen må delta på. Vi vil se på nye og mer rasjonelle løsninger som vi håper er på plass neste år. Vi vil også se på mer bruk av elektroniske kurs som et supplement til dagens ordning som f.eks. A0S.

Det er blitt stor fokusering på miljø, både med tanke på utslipp under betongproduksjon og transport. Videre er det mye diskusjon rundt utslipp av CO2 og NOx på byggeplass. Utslippsfrie byggeplasser, som kan bety elektrifisering av maskiner og utstyr som i dag går på fossilt drivstoff, kan i nær fremtid bli en realitet.

Utstillingen vil også denne gang by på nyheter i maskiner og utstyr. Betongpumpedagen har i en årrekke hatt Skandinavias største utstilling av betongpumper. Her kan man oppleve rundt 15 forskjellige pumper og kombipumper samlet på en begrenset plass! FABEKO er blitt fortalt at mer enn ett betongpumpesalg er blitt realisert i kjølevannet av Betongpumpedagen.

Et 10-årsjubileum må markeres. Etter middagen fredag kveld vil vi by på litt underholdning med musikk før vi trekker oss tilbake til hyggelig prat.

I tilknytning til Betongpumpedagen vil det også i år arrangert bli workshop for de virksomhetene som er sertifisert i FABEKOs godkjenningsordning for sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler. Dette bidrar til å sikre en så ensartet kontroll av utstyr som mulig. Workshop for kontrollerende virksomheter (sertifiserte virksomheter) har nå blitt et årlig arrangement.

FABEKO ser frem til en interessant og hyggelig samling i mai neste år.

Program og invitasjon til Betongpumpedagen 2018 vil bli sendt ut og lagt ut på nett om kort tid.