Fabeko betongpumping

Børge er ny styreleder i Pumpegruppa

På årsmøtet i FABEKOs pumpegruppe ble Børge Iversen valgt som ny styreleder etter Stein Hov.
Børge har vært styremedlem siden 2017 og er daglig leder i Gjerde Betongpumping i Bergen.

Gjerde Betongpumping ble etablert av Arnstein Gjerde i 1976 og har i dag i alt 14 pumper hvorav halvparten er kombipumper (pumi)
Børge Iversen har en bred bakgrunn som utdannet revisor og erfaring innen salg og økonomi. Dette er ikke en vanlig bakgrunn for ledere i pumpeselskapene og for FABEKO er det derfor verdifullt å ha Børge med i styringen av Pumpegruppa.
Styret ber medlemmene å ta kontakt med FABEKO eller styret i pumpegruppa og foreslå saker og forhold, av allmenn interesse, som de ønsker at gruppa skal jobbe med i tiden framover.

Styret for FABEKOs Pumpegruppe fra 24. mai 2019 er bredt sammensatt

Styreformann: Børge Iversen – Gjerde Betongpumping AS
Viseformann: Jens Stian Johansen – Betongtransport Øst AS
Styremedlem: Ole Karsten Sætermo – Betongpumping Nord AS
Styremedlem: Gøran Kristiansen – Kristiansen Betongpumping AS
Styremedlem: Anfinn Berge – Ryfoss Betong AS
Styremedlem: Nicklas Promincz – HC Pumps and Trucks AS
Suppleant: Pål Vidar Arnesen – Arnesen Betong AS

Daglig ledelse av Pumpegruppa ligger i FABEKOs administrasjon.