Hvor brannfarlige er egentlig høye trehus?

Forskningen avslører stor kunnskapsmangel, skriver sivilingeniør Eivind Løken.

Dette er skremmende med tanke på hvordan enkelte pilotprosjekter i tre er bygget.

Å dokumentere tilfredsstillende bæreevne basert på 90 minutters brannmotstand i standardiserte brannkurver blir feil for trekonstruksjoner som skal motstå fullstendige brannforløp. Ytelseskriteriet for brannmotstand er basert på erfaringer med stål- og betongkonstruksjoner, og kan ikke uten videre overføres til brennbare trekonstruksjoner. Mesteparten av den nasjonale og internasjonale forskningen innen temaet peker på store kunnskapsmangler.

Inntil det er mulig å dokumentere bæreevnen i branner ute av kontroll, er det avgjørende for brannsikkerheten i høyhus med ubeskyttede trekonstruksjoner å krysse fingrene og håpe på at vi ikke får noen slike branner – det har tross alt ennå ikke skjedd i Norge. Alternativt må vi nedskalere forskriftskravene, og akseptere at disse bygningene kan kollapse i en brann ute av kontroll sier Eivind Løken (foto TU)

Les mer i artikkelen på tu.no her